บริการอาหาร

Restaurante San Remo

เวลาเปิด-ปิด

  • วันจันทร์
    06:00 - 23:00

สไตล์อาหาร

  • อาหารพื้นเมือง
  • อาหารสเปน

บรรยากาศ

  • สมัยใหม่